Dato: 19. marts 2024
Tid: 17:00 – 19:00
Sted: Bethesda, Rømersgade 17, København K

Frederik Stjernfelt

I ”De Dødes Rige” studerer Torben Dihmer mystikere, astrologer og alkymister på sit gods Favsingholm. Dette foredrag handler om en af virkelighedens mystikere: Den tyske pietist, oplyser og læge J.K. Dippel var en af de mest læste tænkere i Nordeuropa i første halvdel af 1700-tallet. Fra 1714 var han i Altona, dengang det danske riges næststørste by, tvillingeby til Hamburg, da der blev rejst en sag imod ham. Den førte til, at han i 1719 blev dømt til livsvarigt fængsel på Bornholm, mens hans skrifter blev offentligt afbrændt på torvet i Altona. Hvorfor blev denne mand retsforfulgt, og hvordan udviklede den danske sag sig imod ham? Sagen kaster også nyt lys over den tidlige oplysning og modernitetens rødder: hvordan kunne en from og kristen mystiker udbrede fritænkning og radikal oplysning? 

Frederik Stjernfelt, professor, ph.d. og dr.phil., Aalborg Universitet.