Dato: 17. april 2024
Tid: 17:00 – 19:00
Sted: Bethesda, Rømersgade 17, København K

Jørgen Lauge Nielsen

Med afsæt i Arthur Schopenhauers filosofi undersøges vægelsindet og livsdueligheden i det sene storværk. I dette foredrag tages særligt Jytte Abildgaard i forsvar, og hendes undergang søges forstået snarere end sygeliggjort. Nok har Jytte problemer med kærligheden, samtiden og realiseringen af det almene, men det retfærdiggør ikke en afvisning af hendes karakter, al privilegieblindhed til trods. Hvad hun mangler i sit eget liv, har hun skarpt blik for i andres, ligesom hun bestemt frabeder sig medlidenhed. Tilsvarende ses Dihmers desillusion og manglende begær som naturlig respons på en gold tid. Det er tiderne, ikke hovedpersonerne, den er gal med i De Dødes Rige. Inspireret af Schopenhauers læses Torben og Jyttes ulykkelige kærlighedshistorie som en kamp mellem livsvilje og livsfornægtelse, men med forskelligt udkomme.

Jørgen Lauge Nielsen er cand.mag. i dansk fra KU og arbejder til daglig som lektor i gymnasiet.

Mødet finder sted i Bethesda, Rømersgade 17, København K