Dato: 6. maj 2024
Tid: 17:00 – 20:00
Sted: Bethesda, Rømersgade 17, København K

Kl. 17 foredrag:

Josefine Hilfling

Pontoppidans poetik – eller mangel på samme

Henrik Pontoppidan var en forfatter, der ikke bare skrev, men som også omskrev. Særegent er det, at disse omskrivninger foreligger som publikationer. Men hvad skriver Pontoppidan egentlig selv om at skrive? Og stemmer hans forestilling om sin arbejdsmåde overens med den arbejdsmåde, der er at spore i hans værker?

Josefine Hilfling (født 1993), filolog og ph.d.-stipendiat ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, hvor hun medudgiver Henrik Pontoppidans tre store romaner, Det forjættede Land (1891), Lykke-Per (1898-1904) og De Dødes Rige (1912).

Efterfølgende afholdes generalforsamling for selskabets medlemmer.