Dato: 29. februar 2024
Tid: 17:00 – 19:00
Sted: Bethesda, Rømersgade 17, København K

Aksel Haaning

Naturen er et stærkt, underliggende tema i Henrik Pontoppidans forfatterskab. I den store roman ”De Dødes Rige” (1912-1916) sysler godsejeren Torben Dihmer med naturfilosofiske studier, som på en måde åbner den indholdsrige fortællecyklus, som romanen udgør. Også ved bogens afslutning præsenteres et testamente, Torben Dihmer udsteder til videreførelse af sit gods og til fremtidige forskere i natur. Af Torbens venner kaldes naturfilosofferne for kvaksalvere og troldkarle.

Foredraget tager udgangspunkt i de nævnte scener fra romanen og vil forsøge at udfolde naturtemaet i samtidig dansk kontekst hos Ludvig Feilberg (1849-1912) og videre i europæisk naturtænkning i middelalder og renæssance, der er ved at blive genopdaget og afdækket i disse år. Endelig vil foredraget forsøge at komme med et bud på Pontoppidans mulige natursyn under hensyn til hans ofte omtalte tvetydige fortællestemme.

Aksel Haaning er mag.art. og ph.d., lektor ved Institut for kommunikation og humanistisk videnskab, RUC.