Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har opslået et treårigt ph.d.-stipendium i tilknytning til selskabets udgivelse af Henrik Pontoppidans romaner Det forjættede Land, Lykke-Per og De Dødes Rige.

Henrik Pontoppidans tre store romaner, Det Forjættede Land, Lykke-Per og De Dødes Rige, er aldrig udkommet i en samlet, tekstkritisk og kommenteret udgave, men det skal ske nu. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab vil i årene 2023-2025 etablere en sådan udgave.

Det er en opgave der stiller betydelige editionsfilologiske krav. Romanerne udkom alle først serielt i hæfter, hvorefter Pontoppidan omarbejdede dem hver især til en samlet udgivelse, og i senere udgaver foretog han en lang række revisioner. Det tekstkritiske arbejde må således tage højde for de omfattende omarbejdelser. Det har ikke kunnet lade sig gøre på tilfredsstillende måde i traditionel bogform, men i dag kan en sådan kompleks udgivelsesopgave løses med digitale værktøjer. Det er planen at den digitale udgave skal rumme samtlige de versioner af romanerne som Pontoppidan har redigeret, og på anskuelig måde udpege de indbyrdes forskelle. Det vil dermed blive muligt at følge Pontoppidans arbejde med romanerne både i detaljen og på overordnet niveau, og udgaven vil således åbne for helt nye undersøgelser af forfatterskabet. Desuden skal en version af romanerne udgives i trykt form og med kommentarer.