Temaet for nr. 2 vil være “Livsfilosofien hos Henrik Pontoppidan og Ludvig Feilberg”

Af indhold i denne udgave af tidsskriftet kan nævnes:

Nils Gunder Hansen: Den nuancerede forfatter og den énsidige foredragsholder. Om Pontoppidans syn på præster i det litterære værk og i foredraget ”Kirken og dens Mænd”

Christian de Thurah: Ludvig Feilberg og Henrik Pontoppidans natursyn

Mogens Pahuus: Livsfilosofien i Henrik Pontoppidans forfatterskab – med udblik til Henrik Ibsen

Paul Larkin: Henrik Pontoppidan, Søren Kierkegaard og ‘Dansk Gotik’. Henrik Pontoppidan som opdrager.

Marlene Hastenplug: Pontoppidan i Tyskland

Foruden dette bringes anmeldelser, didaktisk materiale, omtaler, oa.