Arrangementet i Pontoppidan Selskabet den 13. november 2023 kl. 17 – “Borgmester Hoeck og hustru” med Flemming Behrendt – er desværre blevet aflyst.

Gennemføres arrangementet på et senere tidspunkt, vil der blive givet besked herom i et nyhedsbrev til medlemmerne og her på hjemmesiden.