Tidligere formand for Pontoppidan Selskabet, Johan Rosdahl, afgik ved døden den 17. april 2024 efter kort tids sygdom.

Formand for Pontoppidan Selskabet, Michael Keldsen, har skrevet dette mindeord:

JOHAN ROSDAHL – 1948-2024

Johan Rosdahl, Pontoppidan Selskabets formand fra 2007 til 2020, er afgået ved døden i en alder af 75 år.

Johan var cand.mag. i dansk og religionshistorie og fra 1974 til 2013 tilknyttet Frederiksberg Gymnasium som adjunkt/lektor. Hans store interesse for og viden om litteratur førte ham ind i Pontoppidan Selskabet fra dettes stiftelse i 2000. Han var i mange år med til at sætte sit præg på Selskabets aktiviteter og udvikling. Og ikke mindst hans personlighed, som bestod af en betydelig grad af lune og sarkastisk/ironisk – men altid positiv – tilgang til omverdenen, aftvang respekt om ham, også fordi han kunne sin Henrik Pontoppidan. Men også nysgerrigheden om andre forfatterskaber, som Per Højholt, Adam Oehlenschläger, Karen Blixen, Emil Bønnelycke, Storm P. – forfatterskaber han skrev om.  Fra tid til anden drøftede vi i Pontoppidansammenhæng delingen af Nobelprisen i 1917 med Karl Gjellerup. På et tidspunkt ansporede det Johan til at sætte sig ind i dennes efterhånden glemte forfatterskab; og det var en berigelse også for os andre i Selskabet, kronet med et medlemsmøde, hvor Johan gennemgik Karl Gjellerups forfatterskab.

Johan varetog gennem mange år med stor indsigt kaminpassiaren på Selskabets sommermøder i Tisvilde, hvor kendte og aktive forfattere som f.eks. Lone Hørslev, Kim Leine m.fl. kom under hans venlige behandling.

Hans ikke helt lille forfatterskab bragte os bl.a. i 2002 en antologi i Dansklærerforeningens regi om Lykke-Per; og så fulgte han Bille Augusts film til dørs med en lille perle “Undervejs til Lykke-Per” skrevet sammen med Henrik Poulsen i 2018. 

Johans interessefelt var bredt. Bl.a. som medlem af Klassikerkomiteen; og formandskabet i Dansklærerforeningen fra 1986 til 1995.

I de senere år kastede han sig over Karen Michaëlis’ forfatterskab, som han mente ikke fortjente at gå i den danske glemmebog; og igennem en årrække anmeldte han litteratur i mange medier; også inden for et emnefelt, hvor han søgte at skabe overblik over dansk litteraturs omgang med den beskedne danske kolonialtid. Et af hans sidste bidrag til litteraturkundskaberne var et veloplagt foredrag, han holdt i Dansk Vestindisk Selskab for et par uger siden under titlen “Lidt om Negrene” – baseret på et citat Johan havde fundet i nogle erindringer af en vestindisk embedsmand. Og Johan gav i foredraget også sit besyv med til den nuværende woke-diskussion, sensitive reading og antivestlige demonstrationer. Og i DVS`s blad, Magasinet, var han gentagne gange anmelder af litteratur om kolonihistorien, senest i april i år af Jeppe Brixvolds nye bog, “I de levendes verden”.

Vi vil savne Johan. Æret være hans minde.

På Pontoppidans Selskabets vegne

Michael Keldsen

Formand

Johan Rosdahl bisættes fra Frihavnskirken, Willemoesgade 68, 2100 København Ø, fredag den 26. april kl. 13.00.